Klient zaznaczając akceptację regulaminu podczas składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu założenia konta i realizacji zamówienia. Informujemy, iż każdy klient zgodnie z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania nimi, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Zaznaczamy, iż podanie danych potrzebnych do rejestracji i złożenia zamówienia jest dobrowolne. Brak zgody uniemożliwia założenie konta oraz realizację zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Dane firmy

 

Właścicielem sklepu internetowego www.babybisous.pl, zwanego dalej Sklepem, jest firma Creativo. Jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5783040158 REGON 161548598 Sklep dostępny jest pod adresem www.babybisous.pl

 

Warunki ogólne

 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Ceną wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie potwierdzania przez niego składanego zamówienia.
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji PDF, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: InternetExplorer wersja 7 lub nowsza, Mozilla FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Google Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: InternetExplorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.babybisous.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

Przyjmowanie zamówienia

 

 1. Zamówienia są składane poprzez formularz zamówień umieszczony na stronie internetowej www.babybisous.pl Zamówienie może złożyć osoba pełnoletnia, osoba prawna, podmiot nieposiadający osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą.
 2. Zamówienie jest uznawane za ważne, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu poprzez system rejestracji i składania zamówienia zawarty na stronie Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wykonanie przez Kupującego co najmniej następujących czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a)      dodanie produktu do koszyka
b)      potwierdzenie wyboru produktów
c)      podanie adresu dostawy
d)      wybór opcji dostawy
e)      zatwierdzenie zapoznania się z warunkami świadczenia usługi
f)      wybór formy płatności
g)      sfinalizowanie składanego zamówienia poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”

 1. Zamówienie uznawane jest za przyjęte do realizacji przez Sklep po wysłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep na adres mailowy Klienta. Wysłanie potwierdzenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Klientem.
 2. W przypadku braku otrzymania takiego potwierdzenia w ciągu 7 dni zamówienie zostaje anulowane.

 

Realizacja zamówienia

 

 1. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 10 dni roboczych od zaksięgowania płatności na koncie bankowym firmy. W przypadku większej ilości zamówień oraz w okresach przedświątecznych czas realizacji może ulec zmianie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, które zawiera niepełne dane, niezbędne do prawidłowej jego realizacji.
 3. Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego potwierdzeniem.
 4. Zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością ich składania. Jeśli ze względu na brak na stanie określonego materiału potrzebnego do realizacji konkretnego zamówienia, sklep nie będzie mógł dotrzymać terminu jego realizacji, Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany i poproszony o decyzję, co do dalszej realizacji zamówienia (zgoda na dłuższy czas realizacji, zmiana materiału, z którego ma być uszyty produkt, anulowanie zamówienia).

 

Formy płatności oraz dostawy

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności
  a) przedpłata na numer konta podany w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia
  b) płatność przy odbiorze

  c) płatność kartą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
  d) płatność e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

 2. Kupujący może wybrać jedną z następujących form dostawy towaru:
  a)      InPost Paczkomaty
  b)      InPost Kurier
  c)      odbiór osobisty (po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru)

 3. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Przesyłki wysyłane firmą kurierską zazwyczaj dostarczane są następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. W przypadku wysyłki poprzez InPost Paczkomaty czas dostarczenia to około 2 dni robocze. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedoręczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 4. Koszty dostawy dostępne są w zakładce „płatności i dostawa” pod adresem https://www.babybisous.pl/pl/content/1-dostawa_i_platnosci

 

Reklamacje i zwroty

 

 1. Wszystkie oferowane w sklepie internetowym produkty są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad oraz posiadają gwarancję producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do reklamowania otrzymanego produktu w przypadku niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku chęci zareklamowania takiego produktu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Firmą poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy babybisous@babybisous.pl
 4. Po uzgodnieniu szczegółów, Klient może zostać poproszony o odesłanie odpowiednio zapakowanego towaru na adres Firmy z dopiskiem REKLAMACJA.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana w pierwszej kolejności zgodnie z regulaminem zostanie wykonana naprawa lub Klient otrzyma wolny od wad towar lub jeśli nie będzie to możliwe zwrot równowartości ceny towaru.
 7. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w ciągu 14 dni od zrealizowania zamówienia (dzień realizacji jest równoznaczny z dniem otrzymania produktów) bez podania przyczyny. Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Firmą poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy babybisous@babybisous.pl Do zachowania terminu wystarczy przesłać informację o chęci zwrotu towaru przed upływem tego terminu na adres mailowy podany powyżej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.
 9. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: BabyBisous ul. Brzozowskiego 1/1, 47-232 Kędzierzyn-Koźle. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Klient. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący widoczne ślady użytkowania, zostanie odesłany niezwłocznie do Nadawcy - zwrot zostanie nieuznany.
 11. Sklep Baby Bisous nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem. W przypadku wysłania paczki za pobraniem Klient ponosi koszt wysyłki oraz zwrotu nieodebranej przez Firmę paczki.
 12. W przypadku dostarczenia paczki noszącej znamiona uszkodzenia nie należy jej przyjmować.  Pokwitowanie odbioru uszkodzonej paczki zwalnia Sklep z odpowiedzialności za jej stan oraz stan jej zawartości. W takich przypadkach reklamacje będą rozpatrywane negatywnie.
 13. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.babybisous.pl wynikające z indywidualnych ustawień monitora lub innego urządzenia Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.babybisous.pl
 14. Towar szyty zgodnie z wytycznymi klienta (niestandardowe wykończenie danego modelu lub inna długość wkładki) nie podlega wymianie ani zwrotowi.

Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wprowadzone w Regulaminie obowiązują od dnia ich wprowadzenia i opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacje znajdujące się na www.babybisous.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na określonych warunkach.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password